ďťż
englishmagyarul

Zvieratá

Chov koní a poníkov

kone kone kone kone

Návštevníci Konského dvora majú možnos nielen obdivova kone z diažky, ale si na nich aj zajazdi.
Členovia nášho jazdeckého klubu sa pravidelne zúčastňujú podujatia Hubertova jazda, ako i jazdeckých pretekov usporadúvaných v areáli Konského dvora i po celom Slovensku.

Chov iných hospodárskych zvierat (MINIZOO)

kone kone kone kone

Okrem koní a poníkov môžu návštevníci vidie, pohladi či nakŕmi aj osly, kozy, ovce, psy, mačky, ........ Zvieratá sú tu krotké a majú radi žudskú spoločnos.

Zvieratá a deti

kone kone kone kone

Takmer všetky deti milujú zvieratá. U nás majú možnos pozna zblízka aj tie, ktoré v meste bežne nevidie. Vlastnoručné kŕmenie oslov či kôz je pre malé i väčšie deti určite vežkým zážitkom. O jazde na koni ani nehovoriac...

Adopcia zvierat

kone kone kone kone

Už veža opustených zvierat, hlavne psy a mačky našli v našom zariadení druhý domov. Starostlivos o nich je však náročná. Ponúkame Vám možnos sta sa adoptívnym rodičom niektorého z týchto našich zvierat. Viac informácií Vám radi poskytneme mailom (restauracia@konskydvor.sk) alebo telefonicky (+421 905 341 078).

Hiporehabilitácia

Kone nášho jazdeckého klubu sa využívajú aj pri hiporehabilitáciách, hlavne pri problémoch s pohybovou sústavou, na odporúčanie lekára.

Penzión Konský Dvor, Brzotín - svadby

Penzión Konský Dvor, Kružnianska 514, 049 51 Brzotín
+421 907 947 668, +421 907 667 886; restauracia@konskydvor.sk