ďťż
englishmagyarul

Letné detské tábory na Konskom dvore

KONSKÝ DVOR v Brzotíne pozývá všetky deti od 8 do 15 rokov na letný jazdecký tábor na „Konskom dvore“. Vašim deom ponúkame možnos strávi nezabudnutežné prázdniny pri koňoch vo vožnej prírode. Ponúkame dva druhy táborov: pädňové a jednodňové.

5-dňové letné jazdecké tábory

5-dňový tábor

Tábor bude zameraný počas piatich dní na výučbu základného jazdeckého výcviku, starostlivos o kone (kŕmenie, čistenie a manipulácia s koňmi) , psy a iné hospodárske zvieratá. V tábore sa budú vykonáva aj animačné aktivity a to rôzne druhy športov, spoločenské hry, kreslenie, mažovanie, turistika, opekačka a nebude chýba ani večerná diskotéka. V prípade nepriaznivého počasia program bude zabezpečený v jednom z priestorov penziónu.

Cena pobytu je 165,- eur (dvojtýždenný pobyt 320,- €). Súrodenecká zžava 10 %. V cene pobytu je 5 x strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera), pitný režim a ubytovanie.

Ubytovanie: 2 – 3 lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením.

Nástup účastníkov týždenného pobytu je v nedežu 15:00 – 18:00 a odchod v piatok od 14:00 – 16:00 hod.

Doprava: individuálna

Oblečenie: okrem bežného oblečenia si treba donies aj obuv s hladkou podošvou, priliehavé dlhé nohavice (pri vožných dlhých nohaviciach dochádza k bolestivému odieraniu strmeňovými remeňmi).

Turnusy:
08. 07. - 13. 07. (165,- €)
08. 07. - 20. 07. (320,- €)
15. 07. - 20. 07. (165,- €)
05. 08. - 10. 08. (165,- €)
12. 08. - 17. 08. (165,- €)

Kde: Penzión Konský Dvor, Kružnianska 514, 049 51 Brzotín

Počet účastníkov: min. 8 – max. 13

POTREBNÉ JE ÚRAZOVÉ DETSKÉ POISTENIE!

Potrebné je diea / deti prihlási 7 dní do tábora pred začatím turnusu a zaplati 50 % zálohu.

Vedúci a pracovníci nezodpovedajú za osobné veci detí (oblečenie, obuv, mobilné telefóny, vreckové), nezodpovedajú ani za škody spôsobené na ubytovaní a v areáli, pokiaž nebudú uschované a odovzdané vedeniu do úschovy.

Kontakt: 0907 947 668 MVDr. Eva Csernoková

Denné letné jazdecké tábory

Denný tábor

Tábor bude zameraný na starostlivos o kone (kŕmenie, čistenie a manipulácia s koňmi) , psy a iné hospodárske zvieratá. V tábore sa budú vykonáva aj animačné aktivity a to rôzne druhy športov, společenské hry, kreslenie, mažovanie, turistika. V prípade nepriaznivého počasia program bude zabezpečený v jednom z priestorov penziónu.

Cena pobytu je 90,- eur / 5 dní. Súrodenecká zžava 10 %. V cene je strava (desiata, obed, pitný režim).

Denný pobyt trvá od 8:00 – 16:OO hod.

Termíny 1-dňových letných jazdeckých táborov:
23. 07. - 27. 07.
30. 07. - 03. 08.
20. 08. - 24. 08.

Doprava: individuálna

Oblečenie: okrem bežného oblečenia si treba donies aj obuv s hladkou podošvou, priliehavé dlhé nohavice (pri vožných dlhých nohaviciach dochádza k bolestivému odieraniu strmeňovými remeňmi).

Kde: Penzión Konský Dvor, Kružnianska 514, 049 51 Brzotín

POTREBNÉ JE ÚRAZOVÉ DETSKÉ POISTENIE!

Vedúci a pracovníci nezodpovedajú za osobné veci detí (oblečenie, obuv, mobilné telefóny, vreckové), nezodpovedajú ani za škody spôsobené na ubytovaní a v areáli, pokiaž nebudú uschované a odovzdané vedeniu do úschovy.

Kontakt: 0907 947 668 MVDr. Eva Csernoková

Penzión Konský Dvor, Brzotín - svadby

Penzión Konský Dvor, Kružnianska 514, 049 51 Brzotín
+421 907 947 668, +421 905 341 078; restauracia@konskydvor.sk