V prípade záujmu o jazdenie je potrebné sa objednať- Ing. Tomáš Králik- 0907 667 886 (vedúci chovu koní a jazdeckej školy).

Služby:

jazda na koni
príprava na jazdecké preteky v parkúrovom skákaní
ustajnenie
predaj krmiva pre hospodárske zvieratá
jazdecké tábory (cez letné prázdniny)
výcvik koní

Jazdecké preteky

V júli sa v areáli Konského dvora každoročne konajú jazdecké preteky za účasti jazdcov zo Slovenska a Maďarska.

Jazdecká škola

V rámci jazdeckého klubu Gemgal Rožňava organizujeme jazdeckú školu pre verejnosť - mládež zo širokého okolia od 8 rokov.

Hubertova jazda

"Hubertova jazda" - Spoločensko-športová slávnosť na záver jazdeckej sezóny sa koná každoročne druhú okróbrovú sobotu v areáli parku kaštieľa v Betliari. Hubertove slávnosti sú zasvätené patrónovi poľovníkov i jazdcov.